Dofinansowanie

Miło nam poinformować, że firma ART-BRUK Monika Chołody aktywnie korzysta z funduszy unijnych.Dzięki środkom unijnym nasza firma poszerzyła wachlarz oferowanych usług oraz umocniła swoją pozycję na rynku lokalnym w wyniku wzrostu konkurencyjności. Nasze przedsiębiorstwo dwukrotnie uzyskała dofinansowanie związane ze zwiększeniem konkurencyjności i modernizacja parku maszynowego firmy.

W 2013 roku nasz projekt pt.

„Wdrożenie innowacji drogą do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-BRUK Monika Chołody”

uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa i Przedsiębiorczość i Innowacje – Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu do robót ziemnych zwiększających wydajność oraz poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy. Drugą część projektu obejmuje zakup sprzętu komputerowego pozwalającego wdrożyć w naszej firmie  usługi nadzorcze i projektowe . Czas realizacji projektu to lata 2013-2014. W ramach dofinansowania firm ART-BRUK zakupi następujący sprzęt:

  • koparka kołowa
  • obudowy wykopów
  • walec
  • kontenery socjalny
  • układarka kostki
  • równiarka
  • zagęszczarki
  • zestaw komputerowy
  • ploter

 

W 2010 roku nasz projekt pt.

„Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa ART-BRUK Monika Chołody w oparciu o innowacyjność procesową”

uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa i Przedsiębiorczość i Innowacje – Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw.

Inwestycja obejmuje zakup maszyn wyspecjalizowanych w wykonywaniu precyzyjnych robót ziemnych, rozbiórkowych oraz sanitarnych. Realizacja projektu przyczyni się do rozszerzenia oferty usług oraz zwiększenia konkurencyjności firmy ART-BRUK. Zakup najnowocześniejszego sprzętu, wykorzystanie innowacyjnego technologii ICT, zegarek repliki zatrudnienie nowych wykwalifikowanych pracowników oraz czerpanie z dotychczasowych zasobów ludzkich zapewni umiejętne wykorzystanie możliwości logistycznych i finansowych oraz kontaktów handlowych i doświadczenia kadry zarządzającej firmy.

Punkty informacyjne RPO:

1. Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Punkt informacyjny tel.:81 44 16 750
http://www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 0 800 888 776

2.Filia Urzędu w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel.: 83 343 58 44
e-mail: biala@lubelskie.pl

3.Filia Urzędu w Chełmie
ul. Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel.: 82 563 02 08
e-mail: chelm@lubelskie.pl

4.Filia Urzędu w Zamościu
ul. Partyzantów 1, 22-400 Zamość
tel.: 84 638 02 67
e-mail: zamosc@lubelskie.pl

5.Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin
e-mail: lawp@lubeslkie.pl
http://www.lawp.lubelskie.pl
Punkt Informacyjny LAWP:
tel.: 81 462 38 31, 81 462 38 12

Dofinansowanie