Realizacje

Realizowane zadania

Zlecający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Nazwa realizacji:  Budowa ulicy Skalistej na odcinku od ulicy Uroczej do ulic Sławinkowskiej wraz z odwodnieniem, odgałęzieniami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej znajdującymi sie w pasie drogowym, oraz zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia lub przebudowy istniajacych urządzeń teletechnicznych kolidujących z realizowaną inwestycja drogową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Data realizacji: 2014
Powierzchnia: 3700m²

Zdjęcia wkrótce !!


 


Zlecający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Nazwa realizacji:  Budowa ulicy Goplan w Lublinie wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym, brakującym odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej i przebudową replica sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego oraz zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych z realizowaną inwestycją drogową wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
Data realizacji: 2014
Powierzchnia: 4500m²

Zdjęcia wkrótce !!


Wykonane zadania

 

Zlecający: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Nazwa realizacji:  Budowa drogi w ciągu ul. Wielkiej na odcinku od ul. Ustronie do ul. M. Koryznowej wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem przykanalików z wypustami ulicznymi.
Data realizacji: 2013
Powierzchnia: 3700m²


Zlecający: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
Nazwa realizacji: Przebudowa i rozbudowa parkingu wraz z urządzeniem dojazdu, zlokalizowanego przy ulicy Włostowickiej w Puławach.
Data realizacji: 2012-2013
Powierzchnia: 2813m²


Zlecający: Gmina miejska Piaski
Nazwa realizacji: Budowa targowiska handlowego „Mój Rynek” w Piaskach
Data realizacji: 2012
Powierzchnia: 1700m²


Zlecający: Rejon Dróg Wojewódzkich z/s w Bychawie
Nazwa realizacji: Budowa chodnika w m. Miłocin, budowa zatoki autobusowej i kładki na rzece Ciemiędze w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 830 Lublin – Nałęczów – Bochotnica
Data realizacji: 2012
Powierzchnia: 1023m²

Zlecający: UMCS
Nazwa realizacji:Budowa parkingu przy budynku Wydziału Informatyki ul. Głęboka Lublin
Data realizacji: 2012
Powierzchnia:3200m²


Zlecający: Gmina miejska Świdnik
Nazwa realizacji: Budowa ulicy Spadochroniarzy w Świdniku
Data realizacji: 2012
Powierzchnia:2600m²


Zlecający: Gmina miejska Lubartów
Nazwa realizacji: Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów
Data realizacji: 2011
Powierzchnia: 17000m²